Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. září 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

9/19

222 / 903

 

 

 

 

Přítomni :

 

Farnost Velká Losenice : P.Daniel,  J.Zach, ,M.Sobotka,  F.Mach,  M.Králíčková,

M.Vytlačil,J. Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, M.Lánová,

L.Špačková, Z.Nedělka, R.Sobotková,  Ing.V.Růžičková,

Farnost Havlíčkova Borová : F.Nevole, P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni: Ing.J.Pibil,  J.Hájková, P.Stránský

 

Obsah: 1. Poděkování …. …………………    37       8. Katechetické setkání ………….  39

2. Setkání past.a ekonomické rady .     37      9.  Eucharistická oběť pro děti. ….. 39

3. Katechetické setkání – termín   .…  38      10. Hodnocení ministrantů .……….39

4. Sbírka na církevní školství  ………..  38      11. Pastorační formace ……………40

5. Témata na nástěnky    ……..….…… 38     12.Práce a opravy ………………… 40

6. Přihlášky na náboženství ……………..38

7. Výuka náboženství  ……….. … ……… 38

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování  za organizaci poutě v Malé Losenici a posvícení v Pořežíně .

Dík za liturgické služby –   lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku

ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti  k začátku školního roku . Dík za brigády.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady–pátek 4.října 2019 v 19.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍstředa 25.9.2019 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ V DIECÉZI  – 15.září  2019

5.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY : výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

6.   PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2019 – 2020. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

 

7. VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice – výuka začíná od 9.9. 2019

Hodina

0

5

6

7

8

čas

6.50 – 7.35

11.25 – 12.10

12.15 – 13.00

 

13.15 – 14.00

Pondělí

 

1.třída

Mgr. Marie Lacinová

5.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

Úterý

8.třída

Marta Králíčková

 

 

 

 

Středa

6.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

3.třída

Mgr. Marie Lacinová_______

4.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

Pátek

 

7.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

9.třída

Marta Králíčková

2.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

Sázava výuka začíná   11.9.2019

hodina

od  13.15 – 14.00

 

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

1-5.třída

 

Vepřová výuka začíná 10.9.2019

1 x za 14 dní

Úterý

1-5. třída

 

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

2 vyučovací hodiny   1 x za 14 dní počínaje úterkem 10.9.

Oudoleň výuka začíná 10.9.2019

Úterý

1.-2.třída

12:45 – 13:30

Marie Antlová

3.-5.třída

13:30 – 14:15

Marie Antlová

 

Havlíčkova Borová výuka začíná  12.9.2019

Čtvrtek

1. – 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.-  9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

8. katechetické setkání

V pondělí 26.8.2019 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Mgr.Lukáš Ležák , Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková a Marie Antlová.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce

Martě Králíčkové. Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti  a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby pod vedením Mgr.Marie Lacinové byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo

15 Kč. Objednávky  u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

 

9. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v  letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 25. září 2019 v 17.45 hod.

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude

ve středu 11 .3. 2020  v Losíku, 1.sv.přijímání bude v neděli 21.6. 2020.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta

Jan Uttendorfský s Janem Dobrovolným ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  1.8 – 5.9.2019

 

1.     Vít Veselý (11)               7. Jan Tonar (3)                       13. Václav Štefa (9)

2.     František Nevole (5)       8. Jáchym Dejmal (4)              14. Patrik Strašil (6)

3.     Matěj Bořil (8)                9. Radoslav Tonar (2)              15. Jan Štefa (14)

4.      František Bořil (7)        10. Ondřej Dejmal (17)             16. Jaroslav Červenka (16)

5.      Pavel Janáček (13)        11. Vít Janáček (12)                  17. Tomáš Cacek (15)

6.      Vojtěch Štefa  (10)        12.  Pavel Štefa (1)                   18. Radim Solnička (18)

 

Máme radost z příchodu tří nových ministrantů a přejeme jim, aby jim nadšení a radost z ministrování vydržely.

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  1.8.-  5.9.2019

1.     Petr Zach (12)                 10. Filip Hošek (9)                         19. Ondřej Vytlačil (-)

2.     Vojtěch Špinar (22)         11. Radim Sobotka (17)               20. Adam Pibil (7)

3.     Josef Dvořák (5)               12. Tomáš Polreich (16)               21. Marek Sobotka (21)

4.     Filip Lacina (15)               13.  David Bratršovský (1)           22. Ondřej Dvořák (23)

5.     Jakub Lacina (11)              14.  Luboš Bratršovský (2)           23.  Vojtěch Pibil (24)

6.     Jiří Zach (22)                   15.  Jiří Uttendorfský (-)              24. Tomáš Sobotka (-)

7.     Jan Havlíček (18)               16. Václav Peksa (3)                   25. Vít Peksa (8)

8.     Jakub Uttendorfský (14)  17. Miloslav Bratršovský (6)

9.     Jan Uttendorfský (13)           18. Kryštof Černý  (4) Hodnoceno bylo 25 nejlepších

.

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce byl několikrát požádán o udělení svátosti křtu v kapli v Sázavě.

Kánon 857 § 2 Kodexu církevního práva říká : …Dítě se zpravidla (zpravidla vysvětluje kánon 860 – v případě nutnosti  – v nemocnici či doma – nebezpečí smrti novorozence) křtí ve vlastním farním kostele rodičů, pokud spravedlivý důvod nedoporučuje něco jiného.

Kánon 858 říká :

§ 1 Každý farní kostel má křtitelnici, při zachování dříve získaného zvláštního práva jiných kostelů.

§ 2 Místní ordinář smí po poradě s místním farářem k prospěchu věřících dovolit nebo přikázat, aby byla křtitelnice také v jiném kostele nebo kapli na území téže farnosti.

Duchovní správce nežádal o povolení křtů v kapli v Sázavě, protože k tomu nevidí žádný pastorační důvod.

Duchovní správce žádal o povolení uchovávání eucharistie a pan biskup žádosti vyhověl (kopie povolení je vyvěšena v kapli) dle §1 /2 kán, 934 CIC : Nejsvětější eucharistie může být uchovávána v kapli biskupa, a se souhlasem místního ordináře v jiných kostelích a kaplích. Další kánony zmiňují povinnosti s tím spojené (mj.2x měsíčně mše sv.)

Po 3 letech provozu kaple bude duchovní správce odhodlán požádat o to, aby se kaple stala filiálním kostelem.

 

12. PRÁCE A OPRAVY

Práce v srpnu – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

Práce v srpnu – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

Práce na září – Velká Losenice

– výměna poškozených šindelů na faře + nátěr střechy

Práce na září – Havlíčkova Borová

– instalace nových vstupních dveří do areálu fary

příprava úpravy presbytáře v kostele

–  příprava opravy varhan

– na základě žádosti pana varhaníka udělal pan varhanář Jan Karel ze Sázavy 2 nabídky na opravu varhan. Pastorační rada se rozhodla pro nabídku stávajícího nástroje s novým ventilátorem za 217 000 Kč s tím, že oprava se uskuteční

nejdéle v roce 2020. Pastorační rada děkuje panu varhanáři za zpracování nabídky

a přijetí opravy.


Marta Králíčková  v.r.                                                    Daniel Kolář   v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady                   předseda pastorační a ekonomické rady