Římskokatolická farnost Velká Losenice
Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady
konané 7. června 2024
ve farním pastoračním středisku sv. Jakuba  Losík
06/24
272/1115

Přítomni

Farnost Velká Losenice : P.Daniel,  Ing.J.Pibil,     J.Zach,  L.Špačková,  , M.Králíčková, P.Malý ,   M.Sobotka,  J.Malý ,  Ing.V.Růžičková,  ,J.Mach, R.Sobotková,  ,J.Burešová,  J. Uttendorfský  

Farnost Havlíčkova Borová:  Mgr.D.Musilová ,V.Štefa, J. Hájková,

Omluveni:  M.Lánová,   Z.Nedělka,  P.Stránský,P..Blažek,

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti  schůzky ministrantů.

Poděkování za přípravu a hojnou účast na  pouti ve Vepřové a  Peršíkově. Dík za výzdobu, organizaci a účast při slavnosti Těla a Krve Páně !

Děkujeme za pravidelné středeční  schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Při pouti ve Vepřové se při sbírce ma opravu střechy kostela v Havlíčkově Borové vybralo 40 000 Kč. A při koncertu chrámové scholy Vitus 55 500 Kč. Pán Bůh zaplať za zorganizování a všem štědrým dárcům!

Poděkování  za posekání trávy v areálu kostela a fary a za brigády uvnitř kostela. Dík panu Zachovi se spolupracovníky za dotvoření bočního oltáře Panny Marie a sv.Josefa.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 12.července 2024 v 19.30

3. SBÍRKA na charitu

16.června 2023

4. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2024 eucharistická oběť v  9.30 hod

5. POUŤ V OUDOLENI

8. června 2023 eucharistická oběť v 15.00 hod.

6. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

23.června 2024–V.Losenice v 8.00, H.Borová – 9.30 hod.

7. Mše sv. na slavnost sv.Cyrila a Metoděje –  Malá Losenice

5.července 2024   eucharistická oběť ve  13.00 hod, setkání rodáků

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv. přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, prázdniny,dovolená

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici  je  za období 4.5.2024 –  7.6.2024

1. Šimon Hošek                   10. Kryštof Černý                 19. Tomáš Polreich
2. Filip Sobotka                   11. Štěpán Mach                 20. Marek Sobotka
3. Vojtěch Blažek               12. Jan Havlíček                   21. Marek Havlíček
4. Filip Hošek                      13. Jiří Uttendorfský             22. Filip Mach
5. Josef Dvořák                  14. Jakub Uttendorfský      23. Luboš Bratršovský
6. Miloslav Bratršovský    15. Jan Uttendprfský           24. Adam Pibil
7. David Bratršovský        16. Šimon Vencovský           25. Martin Mach
8. Radim Sobotka            17. Tomáš Sobotka
9. Vojtěch Pibil                  18. Josef Malý
Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové  za období  4.5.2024.- 7.6.2024

1. Vilém Nevole              7. Jan Štefa                         13. Vít Janáček
2. František Nevole       8. Pavel Štefa                      14. Vojtěch Štefa
3. Filip Nevole                 9. František Bořil                15. Václav Štefa
4. Matěj Bořil                  10. Tomáš Cacek               16. Pavel Janáček
5. Tomáš Musil               11. Jan Tonar                      17. Ondřej Dejmal
6. Tadeáš Pertl                12. Jáchym Dejmal          18. Jáchym Janáček

10. PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro děti farnosti Velká Losenice

ve středu 12.6. od 15.00 hod.  se uskuteční pohovory dětí s duchovním správcem v Losíku.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti a po ní od 17.45 hod. se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání. Další nácvik se uskuteční ve středu 19.6.2024 před dětskou euch.obětí  od 16.00 hodin.

V sobotu 22.6. od 8.30-9.30 hod  ve zpovědní místnosti kostela sv.Jakuba ve V.Losenici – svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků.

1.svaté přijímání je v neděli 23.6.2024 při bohoslužbě v 8.00 hod. Sraz dětí v Losíku v 7.30

Pro děti farnosti Havlíčkova Borová

ve čtvrtek 13.6. od 14.30 hodin v kostele v H.Borové  proběhnou  pohovory dětí s duchovním správcem ,

Čtvrtek 20.6.  od 14.15  na faře v H.  Borové svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků   (rodičů, sourozenců  kmotrů… )

1.svaté přijímání je v neděli  23.6. 2024 v 9.30 hod.

11. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2024-2025. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

 12. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s nově vydanou knihou Miroslava Hlinky Momenty ticha – České kostnice ve fotografii , do které je zahrnuta i kostnice ve Velké Losenici. Zároveň počátkem května vyšla k dané problematice i kniha prof.Smrčky – Tisíc let  nemocí a válek z kostnic  Čech  a Moravy“ přímo se dotýkající i naší kostnice a do konce června by měl být dokončen dokumentární film o kostnicích Vysočiny.

13. PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– opravy střechy fary –  nátěr šindele

– žádost na obec o sekání trávy kolem kostela

Práce na červen – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

 V Havlíčkově Borové vybíráme na opravu kostela – na tento účel na farní účet v měsíci květnu přispěli : Helena Kindlová 300 Kč., Šárka Langer Dejmalová  2500 Kč, Erika Podolová 1 000 Kč, Karel Sobotka 10 000 Kč, Marie Jonáková 3 000 Kč, Jaroslav Štukhejl 3 000 Kč, Ivanka Bencová 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

 14. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík  knihovnicím za jejích službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025

– evangelizační kurz

– informace z poutního místa

– materiál k volbám do Evropské unie

Marta Králíčková v.r.
sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.
předseda pastorační a ekonomické rady