Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 9.srpna 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

8/13

 

150/ 594

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Podloucká, M.Králíčková, M.Weishauptová, M.Pátková, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Danielová, M.Rezlerová,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek,

Omluveni: Ing. J.Nevole, Z.Hájková, V.Štefa, J.Pibilová, L.Špačková, P.Malý,

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Jubilejní 150.zasedání pastorační a ekonomické rady jsme zahájili modlitbou večerních chval.

Pastorační a ekonomická rada pak vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy svatojakubské pouti ve Velké Losenici a pouti ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,

Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu.

Poděkování také všem,kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme panu Miroslavu Nedělkovi za instalování výstavy dřevěných hraček v Losíku.

Výstava bude otevřena ještě o nedělích 11.8.,18.8 a 25.8.2013.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6.září 2013

 

3.Katechetické setkání

pátek – 23.srpna 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. Pouť v Malé Losenici

18.srpna 2013 – EUCHARISTICKÁ OBĚŤ v 10.30

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství, prázdniny, dovolená, letní tábor

 

6. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2013-2014. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

7. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

V kostnici jsou videokazety, které nabízíme k rozebrání. Na mnohých z nich jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které mohou být zajímavé pro jednotlivce, ne však pro farní knihovnu. Proto byly vyřazeny a nabízeny zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih). Farní knihovna je v době prázdnin zavřená, jinak si zaslouží odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

8. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Poděkování všem organizátorům letního dětského tábora v Havlíčkově Borové – hlavním vedoucím tábora ,vedoucím skupin a kuchařkám (bez kterých by sebelepší program ztrácel na zajímavosti )

Obohacením tábora byly jistě nácviky rytmických písní na bohoslužby.

Díky za tuto službu, která zpestřila bohoslužby a v budoucnu by měla přispět k lepšímu zapojení dětí do zpěvu rytmických písní při bohoslužbě.

Dík všem zúčastněným dětem i za jejich chování, jejich rodičům za svěření dětí do naší péče i za potraviny k vylepšení jídelníčku.

 

9. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu ubytování poutníků pěší pouti do Slavkovic v rodinách, které jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů.

Dík všem, kteří se tohoto úkolu přijetí poutníků ujali a jistě je to obohatilo.

Škoda, že se nepřihlásilo ještě více rodin pro ubytování poutníků, takto někteří přespali v Losíku.

Probírali jsme i situaci ohledně výuky náboženství ve Vepřové a Oudoleni.

Na základě připomínky kuchařek na táboře jsme řešili i dovybavení kuchyně na faře v Havlíčkově Borové.

 

10. PRÁCE A OPRAVY

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.


Práce uskutečněné v červenci

Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
  • práce na nových lavicích pro kostel

 

Havlíčkova Borová

 

  • práce na farní stodole

 

Práce na srpen

Velká Losenice

 

  • práce na nových lavicích pro kostel
  • oprava střechy fary

 

Havlíčkova Borová

 

  • práce na farní stodole

 

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 12.7.2013 – 8.8.2013

 

1-3 Václav Štefa (12)

1-3. Vojtěch Štefa (2)

1-3 . Jan Štefa (-)

4. Martin Ondráček (13)

5. Pavel Janáček (1)

6 Vít Janáček (11)

7. Jiří Ondráček (10)

8-9. František Bořil (6-7)

8-9. Matěj Bořil (6-7)

10. Vojtěch Ondráček (8)

11. Tomáš Cacek (5)

12. Ondřej Dejmal (14)

13. Zdeněk Lacina (9)

14-15. Michal Strašil (3-4)

14-15. Patrik Strašil (3-4)

16-19. Radim Solnička (15-16)

16-19. Martin Solnička (17-18)

16-19. Jiří Lacina (17-18)

16-19. Robin Solnička (15-16)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 12.7.2013 – 8.8.2013

 

1. Ondřej Augustin (11)

2-3. Martin Lempera (5)

2-3. Jaroslav Weishaupt (6)

4. Tomáš Pečinka (8)

5. Jiří Zach ml (14)

6-8. Filip Lacina (1)

6-8. Jakub Lacina (7)

6-8. Vojtěch Lacina (12)

9. Miloslav Bratršovský (2)

10. Petr Lacina (-)

11. Pavel Pospíchal (15)

12-13. Vojtěch Pibil (19)

12-13. Adam Pibil (20)

14. Matěj Sobotka.(18)

15. Martin Sysel (4)

16-17. Jan Uttendorfský (-)

16-17. Jakub Uttendorfský (-)

18. Jan Dobrovolný (3)

19. Jan Šenkýř (13)

20. Jan Lacina (-)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady