Milé sestry a bratři v Kristu!

Postní doba, do které jsme vstoupili, by nám znovu měla postavit před oči  Boží  věrnost a smlouvu.

Tato smlouva není jen věcí minulosti a zasahuje i do našich životů.

Je neuvěřitelně jednostranná – Bůh nám nabízí věčnou budoucnost.

Obrátit se k Bohu, který nabízí člověku své království a svou Lásku, který je absolutně věrný, je jistě daleko snažší než obracet se k Bohu, kterého se obáváme vědomi si vlastní slabosti.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel