Milé sestry a bratři v Kristu !

Půst má být dobou oprošťování se od zbytečného, dále dobou pravdy a dobou lásky. Modlitba, půst a almužna jsou osvědčené postní praktiky. Modlitba jako cesta k bytí s Otcem a k přeorganizování našeho života podle Boha.. Půst jako zřeknutí se čehokoliv, co je pro mne zatěžující a překážející a postradatelné. A almužna – tj. dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost těm, kteří to potřebují, počínaje od nejbližších v rodině, až po lidi osamělé, nešťastné a trpící.

Doba postní je dobou vytrvalé, ale radostné práce, která má vyústit v naše smíření s Bohem a v obnově křestního slibu.

Ježíš nám v dnešním evangeliu ukazuje, že lze žít tak, že od zla nic, ani trochu, nepřijmeme.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu


vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel