Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Abychom se nechali poslat na Pánovu žeň, máme si uvědomit, že bez Pána je náš

život kolísáním mezi nejistotou a odhodláním.

Nechat se poslat Ježíšem znamená spolehnout se na jeho lásku k nám, podílet

se s důvěrou na úkolu, který on nám nabízí.

A tak Tě, Pane, prosíme, dej nám sílu a odvahu nechat se poslat na Tvou žeň.

Dej, ať si uvědomíme, že všechny dary, které jsi nám dal, jsme dostali zároveň

s tím, žes nás s nimi poslal na svou žeň.

Odpusť nám ty chvíle, kdys nás volal k nějakému úkolu a my toto volání v sobě

ubili.

Děkujeme Ti za to, že nám dále nabízíš své úkoly, že nám stále projevuješ svou

důvěru, že nám věříš.

Na své životní cestě nejsme sami, Ty nám posíláš patrony a pomocníky.

Sv.Vít, jehož si dnes připomínáme při pouti v Havlíčkově Borové,

patří mezi mučedníky, české patrony a mezi tzv. svaté pomocníky.

Jeho statečné mučednictví nám ukazuje, že opravdová víra není závislá

na věku, statečnost přichází ze spolupráce s milostí Boží.

 

K životu v blízkosti Boží ve společenství farnosti

Vám všem žehná             Váš duchovní správce P. Daniel