Milé sestry a bratři v Kristu!

Každý z nás, kdo je Kristův, je někam poslán, vyslán, jde tam, kam chce sám Pán přijít.

A nemusí jít o nijak mimořádné úkoly, jde jen o běžné okolnosti života.

Je však třeba jít tak, jak o tom čteme v evangeliu.

Bez měšce, bez mošny, bez opánků.

Bez zdržování a bez zajištění či pojištění.

Krásným příkladem toho, že to jde, jsou nám svatí Konstantin a Metoděj.

Co všechno byli schopni pro hlásání evangelia udělat, kolik cest absolvovali pro šíření Božího království.

Buďme s našimi bližními a přinášejme jim zvěst evangelia.

Nejsme-li přijati, jděme dál.

Je možné, že po čase uspěje někdo jiný. Bůh má přece nekonečně více možností než my a začíná tam, kde naše možnosti končí.

Prosme o vytrvalost na cestě do Božího království.

Prosme za děti a vedoucí na letním dětském táboře a vyprošujme jim potřebné milosti.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel