Milé sestry a bratři v Kristu, drazí poutníci!

5. července 813 spatřil mnich Pelagius v dnešním městě Padrón nezvyklou záři. Na místě, odkud záře vycházela, byl poté objeven mramorový náhrobek z římské doby s ostatky sv. Jakuba a jeho dvou žáků.

Král Alfons II. dal nad náhrobkem vybudovat malou baziliku.

Sv. Jakub Starší (Iago, Diego, Jaime, Giacomo, Jacques) šířil po Kristově Nanebevstoupení křesťanství pravděpodobně ve Španělsku a Francii.

Po návratu do Svaté země byl jako první z apoštolů umučen.

Jeho ostatky byly v 7. století přeneseny do Španělska.

Podle světce a pohřebiště na podivuhodném místě, Hvězdném poli (Compostella), obdrželo místo svůj název: Santiago (San Iago = Sv. Jakub) de Compostella.

Ve 12. st. se stalo toto místo nejslavnějším poutním místem Evropy.

Sv. Jakub a jeho mladší bratr Jan patří podle svědectví všech evangelií k jádru skupiny kolem Ježíše.

Kdykoliv se děje něco mimořádného, jsou při tom.

Jsou při oslavení na hoře Proměnění i při zatčení na Olivové hoře.

 

Prosme sv. Jakuba o přímluvu, aby celá naše svatojakubská farnost, nejen slavením pouti, putovala do Božího království:

Pane, lidí na radění a poroučení – těch je vždycky všude dost.

Pomoz nám, ať patříme mezi ty, kteří dovedou lidem kolem sebe dát nejen dobrou radu, ale i podat pomocnou ruku.

 

Všem Vám žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel