Milé sestry a bratři v Kristu!

„Vezmi si můj život, Hospodine“ – tak volá pronásledovaný a v lidské rovině zcela vyčerpaný prorok Eliáš v dnešním l. čtení.

I my bychom jistě našli takové okamžiky v našem životě.

Avšak ve chvíli, kdy jsme udělali vše, co jsme mohli, v této chvíli se máme opřít o Boha, opustit svůj jednostranný pohled, opustit sféru lidských úspěchů a ztrát a vstoupit svým úsilím důvěry v toho, který je větší než my, v toho, který sice pro nás skrytě a tajemně, ale přesto, provádí přeměnu zla v dobro.

Prorok Eliáš nám v dnešním čtení připomíná, že odevzdat se do vůle Boží není ani pouze pasivní postoj vůči Bohu, ale ani jakési přímé setkání.

Vychází ze srdce, je ze všech vztahů nejosobnější a přesto zahrnuje i sociální rozměr člověka.

Ponořme se tedy do přítomnosti Boží a vyprošujme si sílu, abychom svým životem naplnili ona zaslíbení, která nám byla nabídnuta.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel