Milé sestry a bratři v Kristu!

V této době postní, nás zve Kristus prostřednictvím církve k výstupu na horu, k samotě, k zamyšlení, k rozjímání, k modlitbě.

Boha nemůžeme nikdy nalézt, chceme-li si jej přivlastnit.

Na tomto světě jsme poutníky a jsme povoláni k neustálé proměně – i k proměně představ o Bohu.

Proto se potřebujeme zastavit v době postní, oprostit od toho, co nás od cesty za Kristem odvádí, jít do hloubky ve své víře.

Je nutné dobře slyšet slova dnešního evangelia: „To je můj milovaný Syn !“ a poslechnout výzvu: „Toho poslouchejte!“

K postnímu úsilí  obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel