Milé sestry a bratři v Kristu !

Církev nás vyzývá, abychom v postní době „ochotněji slyšeli Boží slovo a více se věnovali modlitbě“.

Boží slovo živí naši víru a má být průvodcem na celé naší životní cestě.

Je třeba se právě v době postní ptát, kolik času mu věnujeme a nakolik na něm stavíme svůj život. Víme však, že pouhá informace nám nepomůže.

Když zjistíme, že čas věnovaný Bohu a stavba života stavěná na Bohu nejsou v našem životě na takovém pořadí důležitosti, jak by to mělo být, nezbývá než se rozhodnout ke změně a tuto změnu již v této postní době uskutečňovat.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel