Milé sestry a bratři v Kristu !

Kristus skutečně vstal a žije mezi námi. Ale nevidíme ho tělesnýma očima, dokud on sám nedá našemu zraku milost.

Tuto milost vidění dostali první apoštolové a po nich i jiní světci.

Nám se dostává zjevení částečné, kterému říkáme „světlo víry“.

V tom světle se svět vidí jinýma očima. A přece si jsme jistí, že tu nejde o iluzi. Iluzi podléhají ti, kdo víru nemají, věřící si je vědom toho, že prohlédl, že zachytil to, co skutečně je.

Nejsme apoštolové, kteří se setkali se Vzkříšeným Kristem.

Ale část toho zjevení chceme zachytit i my, opravit své názory, zbavit se iluze. Pomáhá nám k tomu víra a ta není proti rozumu, ale nad rozumem.

Svědomí a hlas srdce nás ujišťují, že je pravda to, co čteme v evangeliu,

co učí církev.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti

z velikonoční doby Vám všem žehná P. Daniel