Milé sestry a bratři v Kristu !

To , co po nás křesťanství žádá – totiž život z víry – není nikterak snadné.

Žádá po nás pravdivé vidění rozdílu mezi vírou a nevírou,

mezi nadějí v Boha a nadějí v tento svět, mezi věrností a nevěrností Bohu.

Dějiny lidstva jsou daleko více bojem mezi dobrem a zlem pro každého člověka (u Boha je zjevné, že zápas je pro dobro vyhraný), než se běžně připouští.

Laciná slova o toleranci a míru, která rozdělení mezi dobrem a zlem přehlížejí jsou slova falešných proroků.

Nadějí k skutečnému pokoji je obrácení se k Bohu, jednotlivce i společnosti.

Všem Vám žehná

Váš duchovní správce         P.Daniel