Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Má-li mít před Bohem náš projev zbožnosti a víry cenu, musí se na něm podílet i srdce, nejen zákon.

Odejít od Krista nebo zůstat ? Dva směry, jeden dolů a druhý vzhůru a nelze se zastavit na poloviční cestě.

Kéž bychom vždy našli sílu k odpovědi, kterou mu dal Petr :

Pane, ke komu půjdeme ? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží svatý.

Oblast srdce si Bůh vyhradil pro sebe.

Chceme-li se tedy varovat pokrytectví, připomínejme si často, že Bůh chce, abychom mu patřili nejen navenek, ale především svým srdcem a připomínejme si, že On vidí do našeho srdce.

Jděme ke Kristu, jděme s Kristem a prosme společně se sv.Augustinem :

Ohni, který ustavičně svítíš, lásko, která vždycky hoříš, Ježíši Kriste, světlo věčné a neuhasitelné, chlebe života, který se nám dáváš za pokrm.

Naplň nás milostí a dej, abychom mohli jíst chléb tvého těla.

Takovým způsobem, abychom, když jíme Tebe, byli také živi z Tebe,

byli živi skrze Tebe a jednou přišli k Tobě a odpočinuli v Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel