Milé sestry a bratři v Kristu!

V Havlíčkově Borové slavíme slavnost výročí posvěcení chrámu a zároveň farní shromáždění – tj. živý chrám…

I my jsme živý chrám Boží i když zároveň církev hříšníků.

Právě to však patří k nejútěšnějším pravdám, které hlásá Ježíšovo evangelium, On přišel zachránit právě hříšníky, právě nás, hříšníky.

Bůh je ten, kdo dává našemu životu smysl, ten, kdo připomíná člověku, že nemá pouze rozměr horizontální, ale také vertikální.

Velké zástupy šly za Kristem.

A on to nevyužil k reklamě pro sebe a evangelium, ale naopak dává jim výstrahu (protože viděl do jejich srdcí): Rozmyslete si to, buďte opatrní, spočítejte si, zda jste opravdu ochotní jít za mnou a z jakých důvodů.

Velké zástupy doprovázely Krista a mnozí vlastně nevěděli proč a kam.

Kristus na nás nepožaduje, abychom zapomněli a vyloučili ze své lásky sebe a lidi.

Požaduje správné pořadí – Ježíš Kristus, který tvoří vstup a základ ke všemu dobrému, má být na prvním místě.

Živé chrámy Boží nikdy nepřestanou ve světě vznikat, dokud budou lidé lidmi.

Každý z nás má být živým chrámem Božím.

Pane, pomáhej nám, abychom si uvědomovali, že Ty jsi první v našem životě a abychom se k Tobě, vždy když Tě opustíme, stále znovu vraceli.

 

K tomu Vám všem  žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel