Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Milosrdný otec vyhlíží a s láskou přijímá ztraceného syna.

Bůh přijímá hříšníka, který se k němu navrací.

V roce Božího milosrdenství, který právě prožíváme, jde v dnešním úryvku evangelia o vyjádření podstaty Božího milosrdenství k člověku.

Je však zjevné, že se nejedná o jednostrannou aktivitu, že návrat hříšníka nezáleží ani pouze na Bohu ani pouze na člověku.

Prvotní aktivita vychází od Boha.

Bůh stále, po celý život člověka nabízí své milosrdenství.

Záleží však také na člověku, zda je přijímá nebo odmítá.

Aktivita hříšníka při návratu k Bohu spočívá v odpovědi na Boží volání. Této odpovědi je člověk schopen pouze tehdy, když je schopen uznat,

že sám nic nezmůže, když věří v Boží milosrdenství.

Prosme o to, abychom si byli vždy vědomi tří věcí, které nám pomáhají k návratu k Bohu : poznání velikosti Boží lásky v nabídce odpuštění, uznání vlastní bezmocnosti a důvěry v Boží milosrdenství.

Pane, ty čekáš a vyhlížíš stejně jako otec z podobenství.

Dej nám sílu stále znovu se vracet k Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel