Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Bůh přijímá hříšníka, který se k němu navrací.

Milordný otec přijímá ztraceného syna.

Tak bychom mohli zkráceně vyjádřit dnešní podobenství.

Bůh je milosrdný, je věrný smlouvě s námi i tehdy, kdy mi ji porušujeme

a má s námi soucit, protože ví, že když nedodržujeme smlouvu lásky s ním,

pak se vzdalujeme od něho, od jediného pravého Dobra, pak nemůžeme dojít ke štěstí, po kterém toužíme. Proto nás hledá, vyhlíží, aby nám odpustil.

A čeká na naši odpověď. My jsme schopni ji dát, jestliže uznáme svou bezmoc, tak jako ji uznal marnotratný syn.

Pane, ty nás vyhlížíš a čekáš stejně jako otec z podobenství.

Dej nám sílu vracet se k Tobě.

 

 

Všem Vám žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel