Milé sestry a bratři v Kristu !

Být křesťanem znamená být opravdu Bohem obdarován.

Znamená to být vsazen do Boží vinice.Nejde především o to, abychom sami měřili a posuzovali, zda jsme přinesli dostatečnou úrodu.

Především jde o to, abychom pochopili, komu jsme zavázáni.

Je velmi nebezpečné začít se chovat jako majitelé, kterým je dlužen sám Pán vinice.

Tvářit se tak, že by Pán Bůh a církev měli být rádi, že člověk vůbec zůstává křesťanem je nepochopení Boží lásky.

Děkujme tedy za milosti, které nám Bůh dává a odpovídejme na Boží lásku láskou svou.

Ke spojení s Pannou Marií v modlitbě růžence


Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel