Milé sestry a bratři v Kristu!

Následuj mě ! To je ta podstatná výzva.

Ne jenom plň příkazy, ale následuj mě, využij svou vnitřní svobodu k tomu, abys mi byl k dispozici.

Mládenec zesmutnil a odešel zarmoucen. Byl ochoten k plnění příkazů, ne však k následování.

Jak je to s námi ? Plníme příkazy nebo následujeme Krista ?

Jak to poznáme ?  Možná i podle proseb a přání, která vznášíme k Bohu.

Jestlipak bychom mezi nimi našli prosbu podobnou té, o které mluví 1.čtení  Modlil jsem se a byl mi dán rozum.

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence v rodinách a za rodiny

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel

 


Výzva ČBK k modlitbě růžence

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. 

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

 

Bože, náš Otče,  Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené  a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David