Milé sestry a bratři v Kristu!

V dnešním úryvku evangelia slyšíme o 10 malomocných, kteří ve své bídě volají: Ježíši, smiluj se nad námi.

Tak voláme i my na začátku každé eucharistické oběti, na začátku každého skutečného a pravdivého setkání s Bohem.

Je otázka, zda také vždy voláme k Bohu, když od něho přijímáme dobrodiní.

Jenom jeden z malomocných pochopil, že jde o víc než jen tělesné uzdravení. A o něm Ježíš prohlásil, že je zachráněn.

Člověk, který není vděčný, nemůže být radostný, protože svou nevděčností ukazuje, že nechápe hodnotu Božího daru a že nechápe smysl své existence na této zemi.

Pane, odpusť nám, že ne vždy jsme vděční , přijmi náš dík.

Vzdáváme Ti chválu, neboť jsi veliký, Pane, a veškeré chvály hodný.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel