Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Podstatná Kristova výzva je, ne jenom plň příkazy, ale následuj mě, využij svou vnitřní svobodu k tomu, abys byl Bohu k dispozici. Následuj mě !

Prosme o ducha moudrosti, abychom dokázali správně rozpoznat cestu Boží, abychom poznali, co děláme špatně, ale také abychom dokázali následovat Krista a radovali se z toho, co dobrého jsme udělali.

Ať´už prožijeme svůj život jako vysokou školu umění života nebo jako základní školu desatera Božích přikázání, vždy to má být náš,

zcela osobitý život prožitý s radostí s Kristem.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel