Milé sestry a bratři v Kristu !

Kristova slova z dnešního evangelia jsou plná naděje a křesťanské jistoty vyplývající z víry :

Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.

Vytrvalá modlitba ukazuje na víru člověka, na velkou důvěru v Boha,

na nezlomnou naději člověka, že svým životem směřujeme k Bohu

a s pomocí Boží dojdeme do Božího království.

Proto prosíme : Pane, dej nám vytrvalost, abys, až přijdeš, nás našel připravené vstoupit do plnosti tvého království, dej, ať stále více přichází Tvé království do našeho života, ať se ti stále více svým životem přibližujeme.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce         P.Daniel