Milé sestry a bratři v Kristu !

V dnešním evangeliu, v odpovědi Janovi, jakoby Ježíš říkal :

Proč pochybuješ ? Na co čekáš ? Vždyť všechno, co bylo o mne předpovězeno se vyplňuje. Že sis to představoval jinak ?

Písmo sv. neříká nic o tvé představě.

Nepodobáme se někdy i my ve svých pochybnostech sv.Janu v jeho pochybnostech ?

Každá představa člověka o věcech duchovních, o Bohu, je totiž nepřesná, neúplná a jednostranná a když ji začneme zaměňovat s fakty,

bude pro nás zavádějící.

Pochybnost je určité váhání mezi ano a ne. A člověk se nikdy nebude plně angažovat pro něco, o čem má pochybnosti.

Sv.Jan Křtitel nám dnes ukazuje, jak má člověk jednat, má-li pochybnost.

Posílá učedníky, aby si zjednal jasno, aby odstranil své pochybnosti.

Kdo se neptá, ustrne ve své víře na dětských představách.

Pane, prosíme Tě dej, ať Tě stále hledáme , ať Ti a v Tebe věříme.

K duchovnímu prožití radostné neděle a celého Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel