Milé sestry a bratři v Kristu !

Jan přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

Jan Křtitel jenom nenapomínal, ale především přiváděl k radostné zvěsti, ukazoval na Krista. A když se ho ptají: „Kdo jsi?“,  nemluví o sobě a svých zásluhách, ale mluví o sobě pouze ve vztahu ke Kristu: svědek světla, hlas volajícího… Je tedy třeba projít s Janem ke Kristu. Tento Janův postoj je krásným příkladem pro nás. Totiž, abychom vždy, když slyšíme otázku: „Kdo jsi?“, ji chápali jako sv. Jan: Kdo jsem před Tebou, Bože?

Jedině náš vztah k Bohu je tím určujícím při hledání odpovědi na tuto otázku. Tady přestávají nezávazné postoje.

Teprve tam, kde je víra v Krista Vykupitele, tam začíná skutečné křesťanství.

Tam začíná skutečné naslouchání výzvě obsažené v dnešní neděli:

Radujte se stále v Pánu!

To je i náš úkol v době adventní, v době přípravy na setkání s Kristem.

Prosme o to, aby čas adventu byl pro nás dobou požehnanou.

 

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel