Milé sestry a bratři v Kristu !

Setkání Pána Ježíše se Samaritánkou u studny je tématem dnešního evangelia. Celý rozhovor v dnešním evangeliu se týká otázky, jak překonat úzkost života, jak překonat pocit nenaplnění, jak nalézt smysl života a být schopen z něho dávat druhým.Ježíš nabízí zdroj života už pro tento pozemský život i pro život věčný. Nabízí zdroj života, ne přilepšení k životu, nenabízí okamžitou pohodu, neříká udělejte si radost, nenabízí bezpracné blaho, život bez bolesti či dotyku zla.

Žít bez Boha neznamená okamžitě zemřít, ale znamená být vystaven bolestem

života bez pomoci, mezi zlem ohroženými lidmi.

Pane, ty jsi pramen věčného života, pramen, z kterého vytryskl náš život a stále nám nabízíš své milosti, vodu tryskající do života věčného.

Dej nám , prosíme, sílu pustit to naše vědro, naši jistotu, naše představy o Tobě a dej nám schopnosti přijímat Tvé milosti i Tebe samého v celé Tvé velikosti.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel