Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Modlíme se v letošním roce Milosrdenství v době postní skutečně proto,

abychom se přiblížili Bohu ?

Kdo z nás může říci, že realizoval všechny své síly a schopnosti ?

Jde nám skutečně v našem životě o Boha a jeho čest nebo o nás samotné?

Žijeme opravdu s vědomím, že Bůh je stále přítomen i při těch nejvšednějších

věcech?

Prosme o sílu k obrácení, prosme o to, abychom se dokázali změnit pochopením

toho , co nám říká v dnešním čtení Bůh : Já jsem, který jsem.

Jsem zde a zůstávám zde jako pomáhající a spásu přinášející Bůh, ať se děje

cokoliv.

Kéž jsme schopni to pochopit a přijmout.

K postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel