Milé sestry a bratři v Kristu !

Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím – tak jsem to slyšeli v 1.čtení.

Dlouhý čas Izraelitům chybělo ve vyhnanství slovo Boží a tak je pro ně plné života

a síly, nové a svěží.

Děkujme i my Bohu, že máme možnost slyšet slovo Boží a být s ním u jednoho

stolu v jednom společenství.

Buďme vděčni za tuto nabídku a využívejme ji, dokud ji máme.

A přepadne-li nás někdy pocit, že jsme to všechno již slyšeli, přepadne-li nás touha

slyšet něco jiného a zajímavějšího, vezměme si poučení z případu Izraele.

Za slovo Boží není náhrada a prázdno, které po něm zůstává v duši,

nelze ničím  jiným nahradit.

Svět a život bez znalosti Boha není ničím jiným než světem zoufalců hledajících cíl

a přitom bezradně bloudících a hnajících se za přeludy.

Je známkou nejhlubšího úpadku lidského ducha, když nechce, nebo ani nedovede

rozeznat klam od pravdy, když čistou hodnotu slova Božího zaměňuje za falešné

zdání pravdy, lásky a mravnosti.

Važme si toho, že máme Boží slovo a prosme Ducha Svatého o světlo pro sebe

a  pro všechny, abychom se vždy dokázali držet zdravé Boží nauky.

 

K tomu  Vám  všem žehná

Váš duchovní správce       P. Daniel