Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Lidé se mnohdy ptají, co mají dělat, jaká je vůle Boží.

Vzkříšený Kristus nám ukazuje, že je především nutné počítat s Bohem.

Vždyť iniciativa je na straně Boží.

Vzkříšený Kristus „zařídí“ zázračný rybolov, zve k jídlu, začíná rozhovor s Petrem, říká mu, co od něho chce.

Vzkříšený Kristus se objevuje neočekávaně, kdy a kde chce on.

Nechme se tím povzbudit i pro náš život.

Slova Písma sv. a učení církve nám přece sdělují Kristovo slovo.

Je důležité snažit se naslouchat. Nevystačit si jen s vlastními zkušenostmi.

Vždyť kdo jiný nám ukazuje cestu ke skutečné pravdě, skutečnému dobru ?

Kéž se po celý život učíme naslouchat Ježíšovu slovu, kéž se učíme podle něho žít.

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

 

Vám všem žehná P. Daniel