Milé sestry a bratři v Kristu!

Čím více se blížíme k závěru liturgického roku, tím jasněji k nám mluví texty Písma sv. o životě věčném a vzkříšení mrtvých. Sv. Pavel nám dnes říká: „Bůh, náš otec, nám ve své dobrotě dal útěchu, která nikdy nepomine a radostnou naději.

Svatý Jan XXIII. nazývá naději jednou ze svítilen svatosti. Naděje nás učí neočekávat to, co Bůh neslíbil a naopak nám dává jas a vytrvalost v duši, když se nám něco nedaří. Naděje nás chrání od nedůvěry nebo dokonce před zoufalstvím. Naděje ve vzkříšení nám pomáhá rozeznávat věci dobré od nedobrých a je nadějí ve věčný život s Bohem.

Pane, prosíme, udělej nás znamením naděje, neboť tvá církev je znamením naděje.

Kéž nám naděje ve vzkříšení dává sílu k životu s Tebou a pro Tebe.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P.Daniel