Milé sestry a bratři v Kristu !

Každému jsou Pánem svěřeny nadpřirozené milosti a přirozené dary a schopnosti, aby s nimi spolupracoval a rozmnožoval je tak, aby pomáhal druhým a došel do Božího království.

Je třeba rozpoznávat, co mi Bůh dal a dává a jakou to má hodnotu, sílu a účinnost.

Rozdíl mezi mírou obdarování těch tří služebníků nás upozorňuje na to, že se nemáme srovnávat s druhými, jako bychom měli všichni stejné dary.

Každý je vybaven Božími dary.

Je na naší zodpovědnosti, zda a nakolik tyto dary využijeme.

Čím více služebníci v podobenství mysleli na návrat krále, tím pečlivěji rozmnožovali své hřivny.

Čím více myslí člověk na věčnost, tím dokonalejší bude jeho úsilí v jakékoliv užitečné práci.

Pane, dej nám sílu využívat správně svěřených hřiven, abychom jednou uslyšeli:

Vejdi v radost svého Pána!

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel