Milé sestry a bratři v Kristu!

 

Dnešní čtení i evangelium jakoby ukazovaly na všechno zlo ve světě. Války, hlad, mor, nepřátelství, nenávist, vraždy, zemětřesení, veliká znamení na nebi.

Jak strašný byl svět z hlediska nevěřícího v době Kristově a jak je stejně strašný pro dnešního nevěřícího člověka. Víra ve věčný život se nesrovnává se sobectvím, s odstupem od nebezpečného světa. Víra nutí k účasti na jeho osudu.

Evangelium nás upozorňuje, abychom se nedali zmýlit a nenechali se svést. Tento svět není přece jenom světem zla. I v tomto světě je jméno Kristovo – i když zapírané, zastírané, překrucované a pronásledované.

Od chvíle, kdy se Bůh stal člověkem, mají dějiny jasný smysl: rozvíjet pokrok člověka ve směru podobnosti Bohu.

Děkujme tedy za dar víry, kterého se nám dostalo.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P.Daniel