Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Fíkovník je v Palestině jediným stromem, který na zimu shazuje listy.

Je tedy jako jediný strom spolehlivým znakem změn ročních dob.

Dnešní evangelium nám říká : Je třeba reagovat na to, co se kolem člověka děje.

Ne na fíkovník, ale na dějiny.

Slovo Boží nás nestraší. Na druhé straně si nedělá iluze o kvalitách tohoto světa.

Ukazuje však světlý bod i v nejtemnější situaci.

Ten, kdo přijímá slovo Boží, pro toho není současnost jen plná strachu.

Ví, že se zlem, soužením, kterého se obává, počítá i Bůh.

Ale ví také, že Syn člověka přijde s mocí a slávou.

Buďme si vědomi toho, že zítřek nemáme ve své moci, že o zítřku rozhoduje Bůh.

A prosme Boha :

Pane, dej, ať dokážeme to, co poznáváme jako správné, udělat dnes, ať dnes

žijeme s Tebou a nečekáme, že nám dopřeješ udělat to zítra, ale ať chceme i zítřek

prožívat s Tebou ať už zde na zemi nebo v tvém království podle tvé vůle.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel