Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě, prorokem pro národy jsem tě

ustanovil.

Jakoby Bůh vůbec nebral ohled na to, co tomu řekne Jeremiáš, jakoby mu

vzal svobodu rozhodnutí a jenom mu oznámil, co má dělat.

Z celé knihy proroka Jeremiáše však víme, že tomu tak není.

Naopak Bůh Jeremiášovi nabízí, ale nevnucuje, záleží na tom, zda Jeremiáš

přijme nebo odmítne. Mezi vírou a rozhodnutím se člověka je asi takový poměr

jako mezi zaměstnáním a povoláním.

Přijetí Božího volání je vlastně uvedením víry v náš život, je přijetím směru k Bohu,

vpuštěním Boha do všech oblastí našeho života.

A vůbec to neznamená, že z hlediska lidí to bude mít úspěch.

Pane, pomoz nám, ať přijmeme tvé volání, které promlouvá k celému našemu nitru

A které si žádá každého z nás úplně celého a které jediné nám může přinášet

naplnění.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel