Milé sestry a bratři v Kristu!

Kristus nám, dnes, kdy je neděle dobrého Pastýře, říká: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou.

Bůh nás zná – slyší náš hlas. Bůh nás zná v celém našem nitru.

Proto je tak důležité slyšet jeho hlas.

Izraelité měli na prvním místě modlitby: Slyš Izraeli!

Základem vztahu člověka k Bohu– tedy víry – je přece slyšení slova Božího.

Člověk má nejprve naslouchat, aby byl schopen pochopit.

V našich modlitbách často mluvíme my, prosíme Boha, chceme na něm, aby vyslyšel naše slova. Nezmizelo z naší modlitby něco podstatného?

Začínáme aspoň někdy modlitbu slovy: Mluv Pane, tvůj služebník poslouchá?

Pane, Dobrý Pastýři, který úplně pronikáš srdce i ledví každého z nás, dej nám sílu ti naslouchat, uvědomit si, že to, co ti říkáme, ty už dávno víš, ale že to, co říkáš ty nám je cesta pro náš život do tvého království.

 

K prožívání velikonoční radosti Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel