Milé sestry a bratři v Kristu !

Slyšeli jsme dnes podobenství o ztraceném synu.

Každým hříchem se i my ztrácíme z lásky Boží, ztrácíme cestu do Božího království.

Zatímco od Boha „snadno“ odcházíme, snadno mu dáváme svým jednáním najevo, že my sami nejlépe víme jak žít, tak s uznáním vlastních chyb se k Bohu pohybujeme jen unavenými kroky tápavé a provinilé chůze.

V té chvíli On k nám ve své lásce směřuje daleko rychleji. Spěchá, běží nám vstříc s otevřenou náručí. Uvědomme si, právě teď v době postní, že nejenom v onom podobenství, ale především v našem životě má být hlavní postavou náš nebeský Otec a ne nikdo z nás, bloudících synů a dcer.

Všemohoucí Bože, pomoz nám zakoušet, že miluješ všechny své děti.

K opravdovému postnímu úsilí vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel