Milé sestry a bratři v Kristu !

Člověk sám je duchovně slepý, nedokáže sám, bez Boha, poznat pravdu a žít podle ní.

V dnešním 1.čtení jsme slyšeli důvod:

Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.

Protiklad vidění a slepoty, protiklad světla a tmy je naprostý. Ukazuje nám jasně, že spása není pouhý přídavek k životu, hřích není ničím menším než tmou. Světlo víry člověku pomáhá, aby se rozhodl žít s Bohem a udělal jej největší jistotou svého života. Bude-li Boží slovo skutečně „svítilnou mým krokům“ ,jak říká žalm,potom dostaneme uzdravení ze slepoty, zahleděnosti do sebe a pomíjivého světa.

Pane, pomoz nám, ať ve svém životě vyznáváme se slepcem z dnešního evangelia: Věřím!

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel