Milé sestry a bratři v Kristu!

Evangelium dnešní neděle totálně rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti.

Soud se koná už nyní. Svojí životní praxí soudíme sami sebe.

Život podle Krista není jen myšlenkový systém, ale především způsob života, životní praxe a styl. Kdo Boha s jeho nabídkou lásky systematicky odmítá, kdo chce být sám svým „pánem“, ten sám sebe odsuzuje.

Boží soud – soud života se nekoná z hlediska odvety, ale spásy.

Svými skutky si nemůžeme zasloužit život s Bohem, ale důvěřujeme-li mu,

Bůh nám na základě našeho úsilí odpustí viny, protože má každého rád a zná každého člověka do nejhlubšího nitra. Využijme právě probíhající doby postní k lepšímu spojení s Boží láskou, protože smyslem doby postní je návrat k Otci, návrat domů, návrat k Tomu, od kterého máme všechno.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel