Milé sestry a bratři v Kristu !

 

„Vy jste světlo světa. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Vašeho Otce v nebesích.“

Nebeské světlo se má pro nás stávat viditelným ve stvořených věcech.

Jsme přesvědčeni o hodnotě skryté i v tom nejnepatrnějším pozemském úspěchu a zároveň jsme si v plnosti vědomi, že každý úspěch je bezcenný, pokud jej chápeme pouze jako osobní výhodu bez vztahu k Bohu.

Bylo by jednodušší, ale nesprávné, svítit si pod nádobou pro sebe, než riskovat, že musíme dávat pozor, aby nám plamen na podstavci nezhasl.

Pane, Ty nám říkáš, že máme být světlem světa, solí země.

Nemůžeme se tedy uzavírat do sebe či své rodiny, nemůžeme zavírat oči před zlem a hrůzami světa a myslet si, že nás se to netýká.

Proto Tě prosíme : Dej ať máme sílu pomáhat, dej, ať svět proměňujeme tím, že v něm vidíme skrytého Tebe a upozorňujeme na Tebe všechny s kterými se setkáváme.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel