Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce– praví Hospodin.

Mravní řád daný Bohem existuje a člověk má tento řád poznávat a zachovávat. Kdyby nebylo mravního řádu, nebylo by svědomí.

A svědomí je nejvyšší norma našeho jednání.

Nepočítá-li člověk s Bohem v oblasti mravního života, zbavuje se velmi důležité opory pro své jednání, nemá jistotu ohledně skutků.

Lidský zákon sice může člověka pomocí výhrůžek a trestů donutit k určitému jednání, nemůže mu však vnutit takovou odpovědnost za vykonané skutky, která by ho nutila správně jednat i bez obav z možných sankcí.  Děkujme tedy Bohu za hlas Boží v nás, za dar víry, který nám umožňuje tomuto hlasu naslouchat.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel