Milé sestry a bratři v Kristu!

 

„Před každým je život a smrt, každému dá Bůh, co kdo bude chtít.

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.“

Sirach v dnešním čtení připomíná svobodu a zároveň odpovědnost člověka.

Tím – chceš-li – dává Bůh člověku vybrat a zároveň upozorňuje, že když člověk zvolí, je zodpovědný za svoji volbu.

Jsou-li možnosti člověka takové, pak že by nebyl schopen unést odpovědnost za své jednání ?

Člověk, který žije zde na zemi, je stále na cestě a je dospělý, je-li schopen učit se od druhých, přijímat radu, dělat chyby, ale také se polepšovat a nést důsledky.

Pane, ty neznáš jiný zákon než spásu. Tvé jméno je Zachránce, tvé jméno označuje tvé působení.

Nabízíš nám budoucnost, říkáš nám: Chceš-li. Pomoz nám, abychom pomáhali lidem a žili v tvém jménu.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel