Milé sestry a bratři v Kristu !

V prvotní církvi nebylo samozřejmostí to, co dnes víme, totiž, že církev je zde pro všechny národy, kultury a doby.

Duch Svatý ukázal Petrovi, že mají být do církve přijímáni i pohané.

Proto Petr promluvil: Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo dělá to, co je správné.

Petr pokřtil pohana setníka Kornelia, když poznal, že Bůh už jednal před ním.

Duch Svatý sestoupil na pohanskou rodinu,mohl by tedy Petr odepřít křest ?

Hledejme i my, jakým způsobem k nám mluví Bůh v dnešním nevěřícím světě, hledejme jakým způsobem působí Duch Svatý dnes.

S prosbou o přímluvu Panny Marie

Vám všem žehná P.Daniel