Milé sestry a bratři v Kristu!

Prožíváme dnes farní shromáždění, chceme jej prožívat synodně  (= společně) a především pod vedením Ducha svatého.

Zase k vám přijdu. Nenechám vás sirotky.

To je radostný příslib Krista z dnešního evangelia, na který bychom neměli zapomínat.

Jak spolupracujeme s Duchem Svatým ?

Bůh nikdy nemlčí, jenom mnohdy odpovídá úplně jinak, než jak jsme si my sami odpověděli za něho podle svých představ a schémat.

Prvotní církev se rozrostla v neuvěřitelně skromných a nepříznivých podmínkách silou Ducha.

Ani my dnes nepotřebujeme klást svou naději v něco či někoho jiného, čekat sílu a pomoc a možnosti jinde než v síle Ducha Svatého.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná

P. Daniel