Milé sestry a bratři v Kristu !

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Tato Kristova slova z dnešního evangelia ve spojení s větou neodporujte zlému, chápou nevěřící jako vyjádření slabosti křesťanství.

To by potom mohl být katolík okraden a musí být zticha, mohlo by mu být beztrestně ubližováno a on musí milovat toho, kdo mu ubližuje a neodporovat zlu.

Katolík přece není člověk, kterému je všechno jedno, který se do ničeho neplete, vždy ustoupí a jen mlčky trpí. Kristus takový nebyl.

Když jej služebník před veleknězem udeřil do tváře, nenastavil mu druhou, ale ohradil se : Mluvil-li jsem zle, vydej svědectví o zlém, jestliže ne,

proč mě biješ ?

Kristus nestojí o naši citovou lásku k nepřátelům , nechce na nás, abychom běželi za tím, kdo nás okradl, objímali jej a volali, že jej milujeme. Nechce na nás schvalování zla nebo dělání, že proti zlu nemůžeme nic dělat, protože Kristus nám dal přikázání lásky.

Milovat nepřátele znamená vážit si jej pro Boží světlo, které v sobě opatruje. Rodiče, přestože mají rádi své děti, vytýkají jim zlo, které dělají, trestají je za ně, nedovolí jim , aby je dělali. Nemají v nich rádi zlo a přesto je milují.

Milovat nepřítele znamená oddělit zlo, které dělá, od něho samého, nedovolit mu jej je dělat, ale zároveň si uvědomit, že je v něm Boží světlo.

Být katolíkem není lehké a milovat nepřátele je těžké.

Pane, jedině ty, který ses modlil za své nepřátele na kříži, nám můžeš dát sílu k lásce k nepřátelům.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel