Milé sestry a bratři v Kristu !

Milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte nazpět.

Takto v jedné větě dnešního evangelia je shrnuto pravidlo pro naše jednání.

A zdůvodnění ?

Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Od okamžiku vtělení Božího Syna jsme povoláni ke snaze o milosrdenství a dobrotu a to i k protivníkům.

Když na nás chce lásku k nepříteli, nechce na nás, abychom dělali,

že je všechno v pořádku, nechce na nás citovou lásku.

Prosme tedy Pána, ať dokážeme chtít od druhých málo a od sebe mnoho.

Když soudíme, chceme totiž od druhých mnoho, ale od sebe málo.

Prosme ať dokážeme pochopit protichůdnost našeho pohledu částečné pravdy a pravdy našeho nepřítele.

Pane, ty jsi výše, než kam dosahuje poznání pravdy u nás i u našeho nepřítele.

Dej, ať pochopíme, že jenom růst ve víře nám pomáhá postřehnout, že ty jsi klenbový svorník, že Tvoje láska překonává nenávist.

K tomu  Vám  všem žehná

Váš duchovní správce       P. Daniel