Milé sestry a bratři v Kristu!

Člověk, který si chce sám stačit, který chce žít jen a pouze ze sebe (a pro sebe), ten se musí obejít bez Božího života.

To v praxi znamená žít bez odpuštění, bez milosti, bez věčnosti v Bohu.

Evangelista sv. Jan nám v dnešních textech říká, že skrze víru vede cesta k zůstávání v Bohu a k zůstávání Boha v člověku.

Zůstávání v Bohu je plnost odpovědného vztahu mezi člověkem a Bohem.

Život, žitý v Bohu, z daru jeho Ducha Svatého, nemusí být vždy ani šťastný, ani úspěšný.

Je to však život mající nesmírnou cenu, protože nepodléhá smrti, ale přechází ve věčnost.

S prosbou o přímluvu Panny Marie

Vám všem žehná P. Daniel