Milé sestry a bratři v Kristu !

Být katolíkem znamená nechat se vést Kristem – a to i tam, kde člověk nebyl, nechat se vést Kristem k životu, který dosud nevedl.

Pokud tedy jdeme za Ježíšem, pak ukazujeme, že taková životní cesta je možná. V knize Bruce Marshalla –  Plná slávy – čteme: Chybné odpovědi napadají toho, kdo je příliš pyšný, než aby přijal Boží odpověď. Ukazujme tedy beze slov jiný styl a způsob života, než žijí ti, jež Boha nepřijímají.

Boží hlas odmítá slyšet každý, kdo chce jít svou cestou, kdo hledá snažší cestu, každý, komu se zdá, že se na něm chce příliš.

Volání Boží není jednom informace, že nás Bůh miluje.

Volání Boží znamená, že Bůh nám důvěřuje, že nám svěřuje úkol.

Kéž vědomí toho, že Bůh nás povolal, vyznání Ondřejovo – nalezli jsme Mesiáše – pro nás nejenom platí, ale naplňuje nás radostí z života z víry a odvahou k takovému plnému životu..

Nepřeslechněme neustálé Boží volání a odpovídejme: Pane mluv, Tvůj služebník poslouchá.

 

K tomu Vám všem  žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel