Nejsvětější Trojice …

Trojjediný Bože, děkujeme Ti, žes nás povolal k životu.

 

Děkujeme Ti, že když jsme hříchem všechno ztratili, žes nás vykoupil,

děkujeme Ti za Tvoji lásku, kterou nám neustále nabízíš

a prosíme Tě, dej,

ať právě tajemství Tvého vnitřního života v Nejsvětější Trojici

nás neodvádí k nesprávným představám o Tobě, ¨

ale ať nám ukáže velikost Tvé lásky a přivede nás navěky k Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce   P.Daniel