Milé sestry a bratři v Kristu!

Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále má být pro nás příležitostí k zamyšlení: Prožil jsem správně uplynulý církevní rok? Kam směřuje můj život?

Je pro nás Kristus jediným skutečným králem, jediným, kdo vládne našemu srdci? Jak duchovně prožívám dobu koronaviru? Projevuje se to v rodině?

Pane, my víme, že Ty jsi opravdu všemocným králem, králem nad lidskou duší. Víme, že Tvým cílem je proměnit lidská srdce, naše srdce, učinit je dobrými. Na nás je, abychom Ti otevřeli, abychom toužili po tom vládnout pouze sobě, sloužit oslavě Tebe a pomáhat druhým.

Pak se budeme moci pravdivě modlit: Přijď království tvé.

 

K prožití nejen tohoto týdne ve spojení v modlitbě s našimi zemřelými

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel

 


 

Výzva ČBK k modlitbě růžence

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. 

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

 

Bože, náš Otče,  Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené  a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David