Milé sestry a bratři v Kristu !

Působení darů Ducha Svatého je nabídka pro všechny situace v našem životě od narození až do smrti.

Naším úkolem pak je, abychom se po celý svůj život učili být stále vnímavějšími a dokázali rozpoznávat tyto dary Ducha Svatého a nechali je co nejvíce v našem životě působit.

Prosme za ty, kteří přijmou svátost biřmování a sami v sobě oživme v plnosti nezrušitelné znamení v naší duši, které jsme při svátosti biřmování přijali.

Nebeský králi, Duchu utěšiteli, Duchu pravdy, ty jsi všude přítomen a všechno naplňuješ, poklade všeho dobra a prameni života, přijď, přebývej v nás, očist nás a spas nás.

 S prosbou o přímluvu Panny Marie k přijímání darů Ducha Svatého
Vám všem žehná
P.Daniel