Květná neděle

Pašije nám nenabízejí iluzi života bez bolesti, ale dávají nám sílu k prožití

bolavého, čemu se nevyhneme.

A ukazují nám, že utrpení není jen něco, co pro nás samotné může mít smysl, ale

něco, co přináší ovoce, požehnání, pomoc druhým, že je to cesta k vykoupení

světa.

Prosme, ať jsme vždy připojeni k zástupu, který oslavoval Krista.

K požehnanému prožití Svatého týdne

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel